Rezanie panelov

Pri vytváraní otvorov do panelov platí niekoľko zásad, ktoré by však mali slúžiť len na plánovanie rekonštrukcie bytu. V nijakom prípade nemôžu nahradiť prítomnosť statika na mieste pri konečnom rozhodovaní.

V panelových domoch sú najčastejšie panely s dvoma hrúbkami. Panel hrubý 120-150 mm je spravidla nosný alebo stužujúci a panel hrubý 70 mm je nenosná deliaca priečka. Na nosných paneloch ležia stropy a stužujúce panely zabezpečujú stabilitu domu. Poškodenie týchto panelov môže vážne ohroziť nielen majiteľov byt, ale aj statiku domu. Pre lepšie pochopenie funkcie týchto panelov poslúži domček z karát. Niektoré karty nesú vodorovné karty (stropy) a iné stabilizujú domček, aby stál. Ak niektorú z týchto karát odoberiete, domček spadne.

Rozhodujúcu úlohu v panelovom dome majú panely hrubé 150 mm. Ak treba urobiť do tohto panela otvor, mal by byť umiestnený 0,6 m od okraja panela. Šírka otvoru je zvyčajne do jedného metra a výška dva metre. Samozrejme, možno urobiť aj väčší otvor, ale potom treba panel v mieste otvoru vystužiť. Najväčší možný otvor, spôsob jeho vystuženia a aj technológiu zhotovenia stanoví statik. Na veľkosť otvorov môže vplývať niekoľko faktorov, ako napr. aký vysoký je dom, aké je podložie základov, či sú a aké veľké sú otvory v tejto stene na ostatných podlažiach, či je dom v seizmickej oblasti a aj v akom technickom stave dom je. Otvory do panela sa nesmú robiť hrubou silou, napr. búracími kladivami, ale musia sa vyrezať. Mohli by vzniknúť trhliny a poškodila by sa tak tá časť panela, ktorá zostáva. Aj spôsob vyrezania je dôležitý. Otvor treba vyrezávať po menších častiach, lebo pády veľkých a ťažkých kusov, hoci aj na podložené pneumatiky, môžu poškodiť stropné panely. Jednotlivé vyrezané kusy betónu treba hneď vyniesť von, a ak to nie je možné, tak ich treba ukladať pri stene, ale nikdy nie v strede izby.

  • profesionálne riešenie rezania stien v stredne až silno armovanom betóne, murive a prírodnom kameni
  • rezanie a zväčšovanie otvorov pre okná, dvere, rezanie dilatácií
  • prispôsobovacie práce na fasádach, priečkach oporných múroch a pod.
  • demolačné bezotrasové práce
  • prírezy balkónov, zábradlí
  • rezanie otvorov pre technologické prestupy
  • šikmé rezy
expand_less